INTEGRITETS POLICY

Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi på Marina Blom sparar och varför vi gör det. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU:s förordning General Data Protection Regulation (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver Marina Bloms behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Bloms tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Marina Blom, en del av Ledarteamet med organisations nummer 556933-0854, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Marina Blom värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

SÅ FÅR MARINA BLOM DINA UPPGIFTER

Marina Blom kan få dina personuppgifter genom att du exempelvis anmäler dig till vårt nyhetsbrev, anmäler intresse för tjänster eller utbildningar, vid offertförfrågan eller om du på annat sätt lämnar någon form av information till Marina Blom. Ibland händer det också att Marina Blom får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om företag/personer som ber Marina Blom kontakta dig av andra orsaker.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER SOM VI HANTERAR

Namn, e-postadress, telefonn°, postadress, yrke/befattning.

SÅ ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER

Marina Blom behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster mot dig eller mot våra uppdragsgivare. Ibland använder vis oss av informationen för utskick av relevanta erbjudanden som vi tror att du har intresse av i syfte att ge dig god service och hålla dig uppdaterad på våra tjänster. Detta under förutsättning att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar och använder dina uppgifter.

DESSA HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter används av medarbetare på Marina Blom. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Marina Blom.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Marina Blom sparar dina personuppgifter i upp till 3 år.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Marina Blom, Håstensgatan 58A, 432 32 Varberg. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Marina Blom överför aldrig dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

COOKIES

Marina Blom använder så kallade cookies, små textfiler, på webbplatsen för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICY

Marina Blom gör löpande ändringar i denna policy och ändringar blir gällande när de görs tillgängliga på webbplatsen.

X